Invento Capital wśród najbardziej aktywnych funduszy w 2020 roku