From start to
common sucess

AI &
Robotics

Finetech &
Cybersecurity

Edutech &
TrustTech

Medicine &
Longevity

New
Energy

Cleantech &
Eco Materials

Kogo
wspieramy?

Wspieramy i finansujemy projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne firmy, które mają potencjał zdobyć globalny rynek. Interesują nas firmy i przedsiębiorcy z Polski oraz CEE, które działają w dynamicznie rozwijających się branżach:

Obszary współpracy i budowania wartości

Obszary współpracy i budowania wartości

Inwestujemy środki
finansowe

 • przeznaczamy z funduszu BRIgde Alfa 1 mln PLN na badania i rozwój produktów oraz technologii
 • w ramach sieci Aniołów Biznesu możemy zainwestować dodatkowe środki w B+R lub komercjalizację
 • organizujemy kolejne rundy finansowania na komercjalizację i ekspansję rynkową (fundusze krajowe i zagraniczne oraz inwestorzy prywatni i branżowi)
 • pomagamy pozyskać środki finansowe i dotacje z programów unijnych (w tym np. UE, NCBIR, PARP)

Wspieramy powstanie innowacyjnych produktów i usług

 • pomagamy zaprojektować prace i zadania B+R oraz oszacować ich koszty
 • oceniamy efektywność B+R, potencjał ich wyników i możliwość komercjalizacji efektów
 • pomagamy w scoutingu technologii i budowaniu zespołów badawczych
 • współpracujemy z jednostkami naukowymi z polski i z zagranicy, naukowcami i wynalazcami (ułatwiamy dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej uczelni)

Wspieramy w procesie budowy efektywnych modeli biznesowych

 • pomagamy wdrażać efektywne systemy zarządzania przedstiębiorstwem (systemy decyzyjne, finansowe, operacyjne)
 • poprzez współpracę z ekspertami branżowymi, funduszami i Aniołami Biznesu pomagamy w rozwoju produktów i modeli biznesowych
 • dzięki współpracy z międzynarodowym środowiskiem biznesowym pomagamy weryfikować strategie rozwoju międzynarodowego

Wspieramy komercjalizację na rynku krajowym i międzynarodowym

 • pomagamy znaleźć specjalistów, którzy zaprojektują produkt najlepiej spełniający oczekiwania klientów
 • uczestniczymy w budowaniu modelu biznesowego sprzedaży i marketingu, strategii komercjalizacji oraz wejścia z produktem na rynek
 • wspieramy w budowaniu kanałów dystrybucji oraz nawiązywaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi

Inwestujemy środki
finansowe

 • przeznaczamy z funduszu BRIgde Alfa 1 mln PLN na badania i rozwój produktów oraz technologii
 • w ramach sieci Aniołów Biznesu możemy zainwestować dodatkowe środki w B+R lub komercjalizację
 • organizujemy kolejne rundy finansowania na komercjalizację i ekspansję rynkową (fundusze krajowe i zagraniczne oraz inwestorzy prywatni i branżowi)
 • pomagamy pozyskać środki finansowe i dotacje z programów unijnych (w tym np. UE, NCBIR, PARP)

Wspieramy powstanie innowacyjnych produktów i usług

 • pomagamy zaprojektować prace i zadania B+R oraz oszacować ich koszty
 • oceniamy efektywność B+R, potencjał ich wyników i możliwość komercjalizacji efektów
 • pomagamy w scoutingu technologii i budowaniu zespołów badawczych
 • współpracujemy z jednostkami naukowymi z polski i z zagranicy, naukowcami i wynalazcami (ułatwiamy dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej uczelni)

Wspieramy w procesie budowy efektywnych modeli biznesowych

 • pomagamy wdrażać efektywne systemy zarządzania przedstiębiorstwem (systemy decyzyjne, finansowe, operacyjne)
 • poprzez współpracę z ekspertami branżowymi, funduszami i Aniołami Biznesu pomagamy w rozwoju produktów i modeli biznesowych
 • dzięki współpracy z międzynarodowym środowiskiem biznesowym pomagamy weryfikować strategie rozwoju międzynarodowego

Wspieramy komercjalizację na rynku krajowym i międzynarodowym

 • pomagamy znaleźć specjalistów, którzy zaprojektują produkt najlepiej spełniający oczekiwania klientów
 • uczestniczymy w budowaniu modelu biznesowego sprzedaży i marketingu, strategii komercjalizacji oraz wejścia z produktem na rynek
 • wspieramy w budowaniu kanałów dystrybucji oraz nawiązywaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi

Inwestujemy środki
finansowe

 • przeznaczamy z funduszu brigde alfa 1 mln PLN na badania i rozwój produktów i technologii
 • w ramach sieci Aniołów Biznesu możemy zainwestować dodatkowe środki w B+R lub komercjalizację
 • organizujemy kolejne rundy finansowania na komercjalizację i ekspansję rynkową (fundusze krajowe i zagraniczne oraz i inwestorzy prywatni i branżowi)
 • pomagamy pozyskać środki finansowe i dotacje z programów unijnych (w tym np. UE, NCBIR, PARP)

Wspieramy powstanie innowacyjnych produktów i usług

 • pomagamy zaprojektować prace i zadania B+R i oszacować ich koszty
 • oceniamy efektywność B+R z uwagi na potencjał ich wyników i możliwość komercjalizacji efektów
 • pomagamy w scoutingu technologii i budowaniu zespołów badawczych
 • współpracujemy z jednostkami naukowymi z Polski i z zagranicy, naukowcami i wynalazcami (w tym dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej uczelni)

Wspieramy w procesie budowy efektywnych modeli biznesowych

 • pomagamy wdrażać efektywne systemy zarządzania firmy (systemy decyzyjne, finansowe, operacyjne)
 • poprzez współpracę z ekspertami branżowymi, funduszami, Aniołami Biznesu pomagamy w rozwoju modeli biznesowych i produktów
 • dzięki współpracy z międzynarodowym środowiskiem biznesowym pomagamy weryfikować strategie rozwoju międzynarodowego

Wspieramy komercjalizację na rynku krajowym i międzynarodowym

 • pomagamy znaleźć designerów i specjalistów od design thinking (projektują produkt pod kątem user experience, by najlepiej spełniać oczekiwania klientów)
 • pomagamy opracowywać modele biznesowe sprzedaży i marketingu, strategię komercjalizacji i wejścia z produktem na rynek
 • wspieramy w budowaniu kanałów dystrybucji i nawiązywaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi

Model inwestycyjny

Model inwestycyjny


Model inwestycyjny


PROJEKTYANALIZA I SELEKCJA PROJEKTÓW

 1. Wstępna analiza projektów
 2. Wybór projektów
 3. Dopracowanie modelu biznesowego


DECYZJA
INWESTYCYJNA

 1. Negocjowanie warunków inwestycji
 2. Komitet inwestycyjny


TRANSAKCJA

 1. Umowa inwestycyjna
 2. Wypłata środków


WSPARCIE SPÓŁKI
W ROZWOJU

 1. Nadzór merytoryczny i właścicielski
 2. Wsparcie menadżerskie
 3. Kontakty biznesowe
 4. Kolejne rundy finansowanie


WYJŚCIE Z INWESTYCJI

 1. Poszukiwanie inwestora
 2. Negocjacje
 3. Wyjście z inwestycji

 
Teraz Twoja kolej, zglos swoj projekt
Teraz Twoja kolej, zglos swoj projekt