ProgramyINVENTO
OPEN VENTURE MEETUP

 • event dla startupów, pomysłodawców, naukowców, innowatorów
 • zaproszenie kierowane jest do tych, którzy mają pomysł lub biznes oparty o innowacyjne technologie, które realnie wpływają na otaczający świat
 • podczas spotkania zaprezentowana zostanie filozofia i sposób działania programu Invento Accelerator
 • uczestnicy będą mieli dostęp do unikalnej społeczności startupów, firm i przedsiębiorców oraz środowiska naukowego
 • możliwość skorzystania z warsztatów, wykładów, konsultacji

INVENTO
TEST DRIVE

 • to możliwość prezentacji swojego pomysłu, gdzie doświadczeni przedsiębiorcy i eksperci pomogą wytyczyć ścieżkę rozwoju projektu i zainspirować
 • Test Drive koncentruje się na kluczowych obszarach: modelach biznesowych, strategiach sprzedaży, barierach wejścia, opcjach finansowania, przywództwie, projektowaniu metodą design thinking

INVENTO
INCUBATE

 • 6-12 miesięczny program wsparcia rozwoju pomysłów, które realnie wpływają na otaczający świat
 • wsparcie finansowe „na start” od 25 tys. do 250 tys. zł/projekt
 • to propozycja dla pomysłodawców/firm, które posiadają zespół, a nie posiadają jeszcze prototypu produktu (MVP)
 • program oferuje wsparcie mentora z danej dziedziny, a także dostęp do sieci ekspertów i kontaktów, które pomogą szybciej osiągnąć założone cele
 • dostęp do laboratoriów i powierzchni biurowych
 • możliwość wejścia do etapu akceleracji
 • negocjowany % udziałów w projekcie w zależności od zakresu i kwoty wsparcia

INVENTO
ACCELERATE

 • maksymalnie 12 miesięczny program rozwoju produktu i budowy efektywnych modeli biznesowych
 • wsparcie finansowe w kwocie do 1 mln zł na badania i rozwój produktów oraz technologii
 • możliwość kolejnych rund finansowania na komercjalizację i ekspansję rynkową (fundusze krajowe i zagraniczne oraz inwestorzy prywatni i branżowi)
 • program oferuje wsparcie dedykowanego mentora, a także dostęp do sieci ekspertów i kontaktów, które pomogą firmie wprowadzić produkt na rynek oraz skalować biznes
 • firmy mogą korzystać z dostępu do laboratoriów oraz powierzchni biurowej
 • negocjowany udział procentowy w spółce

INVENTO
OPEN VENTURE MEETUP

 • event dla startupów, pomysłodawców, naukowców, innowatorów
 • zaproszenie kierowane jest do tych, którzy mają pomysł lub biznes oparty o innowacyjne technologie, które realnie wpływają na otaczający świat
 • podczas spotkania zaprezentowana zostanie filozofia i sposób działania programu Invento Accelerator
 • uczestnicy będą mieli dostęp do unikalnej społeczności startupów, firm i przedsiębiorców oraz środowiska naukowego
 • możliwość skorzystania z warsztatów, wykładów, konsultacji

INVENTO
TEST DRIVE

 • to możliwość prezentacji swojego pomysłu, gdzie doświadczeni przedsiębiorcy i eksperci pomogą wytyczyć ścieżkę rozwoju projektu i zainspirować
 • Test Drive koncentruje się na kluczowych obszarach: modelach biznesowych, strategiach sprzedaży, barierach wejścia, opcjach finansowania, przywództwie, projektowaniu metodą design thinking

INVENTO
INCUBATE

 • 6-12 miesięczny program wsparcia rozwoju pomysłów, które realnie wpływają na otaczający świat
 • wsparcie finansowe „na start” od 25 tys. do 250 tys. zł/projekt
 • to propozycja dla pomysłodawców/firm, które posiadają zespół, a nie posiadają jeszcze prototypu produktu (MVP)
 • program oferuje wsparcie mentora z danej dziedziny, a także dostęp do sieci ekspertów i kontaktów, które pomogą szybciej osiągnąć założone cele
 • dostęp do laboratoriów i powierzchni biurowych
 • możliwość wejścia do etapu akceleracji
 • negocjowany % udziałów w projekcie w zależności od zakresu i kwoty wsparcia

INVENTO
ACCELERATE

 • maksymalnie 12 miesięczny program rozwoju produktu i budowy efektywnych modeli biznesowych
 • wsparcie finansowe w kwocie do 1 mln zł na badania i rozwój produktów oraz technologii
 • możliwość kolejnych rund finansowania na komercjalizację i ekspansję rynkową (fundusze krajowe i zagraniczne oraz inwestorzy prywatni i branżowi)
 • program oferuje wsparcie dedykowanego mentora, a także dostęp do sieci ekspertów i kontaktów, które pomogą firmie wprowadzić produkt na rynek oraz skalować biznes
 • firmy mogą korzystać z dostępu do laboratoriów oraz powierzchni biurowej
 • negocjowany udział procentowy w spółce

INVENTO
OPEN VENTURE MEETUP

 • event dla startupów, pomysłodawców, naukowców, innowatorów
 • zaproszenie kierowane jest do tych, którzy mają pomysł lub biznes oparty o innowacyjne technologie, które realnie wpływają na otaczający świat
 • podczas spotkania zaprezentowana zostanie filozofia i sposób działania programu Invento Accelerator
 • uczestnicy będą mieli dostęp do unikalnej społeczności startupów, firm i przedsiębiorców oraz środowiska naukowego
 • możliwość skorzystania z warsztatów, wykładów, konsultacji

INVENTO
TEST DRIVE

 • to możliwość prezentacji swojego pomysłu, gdzie doświadczeni przedsiębiorcy i eksperci pomogą wytyczyć ścieżkę rozwoju projektu i zainspirować
 • Test Drive koncentruje się na kluczowych obszarach: modelach biznesowych, strategiach sprzedaży, barierach wejścia, opcjach finansowania, przywództwie, projektowaniu metodą design thinking

INVENTO
INCUBATE

 • 6-12 miesięczny program wsparcia rozwoju pomysłów, które realnie wpływają na otaczający świat
 • wsparcie finansowe „na start” od 25 tys. do 250 tys. zł/projekt
 • to propozycja dla pomysłodawców/firm, które posiadają zespół, a nie posiadają jeszcze prototypu produktu (MVP)
 • program oferuje wsparcie mentora z danej dziedziny, a także dostęp do sieci ekspertów i kontaktów, które pomogą szybciej osiągnąć założone cele
 • dostęp do laboratoriów i powierzchni biurowych
 • możliwość wejścia do etapu akceleracji
 • negocjowany % udziałów w projekcie w zależności od zakresu i kwoty wsparcia

INVENTO
ACCELERATE

 • maksymalnie 12 miesięczny program rozwoju produktu i budowy efektywnych modeli biznesowych
 • wsparcie finansowe w kwocie do 1 mln zł na badania i rozwój produktów oraz technologii
 • możliwość kolejnych rund finansowania na komercjalizację i ekspansję rynkową (fundusze krajowe i zagraniczne oraz inwestorzy prywatni i branżowi)
 • program oferuje wsparcie dedykowanego mentora, a także dostęp do sieci ekspertów i kontaktów, które pomogą firmie wprowadzić produkt na rynek oraz skalować biznes
 • firmy mogą korzystać z dostępu do laboratoriów oraz powierzchni biurowej
 • negocjowany udział procentowy w spółce
 
First-Call
First-Call